blog

Wilt u besparen op uw tail spend?

Binnen een organisatie worden veel producten en/of diensten ingekocht die geen repeterend karakter hebben en die niet van kritische waarde zijn voor het primaire proces, de tail spend. Deze producten worden vaak door verschillende medewerkers, bij verschillende leveranciers gekocht en resulteren in vele facturen en declaraties. De inkoop van deze producten brengt echter veel meer kosten met zich mee dan enkel de aankoopprijs. Bent u benieuwd welke kosten?

Tail spend

In iedere organisatie worden veel producten/diensten ingekocht die geen aandacht krijgen omdat men vaak het belang of risico hiervan onvoldoende herkent. Vaak is het niet duidelijk wat, waar en door wie wordt ingekocht. Hierbij is het Pareto-principe, waarbij wordt uitgegaan van een 80/20 verdeling, van toepassing. 20% van de inkoopvolume ligt veelal bij 80% van de leveranciers. Vaak kan dit proces efficiënter en effectiever worden ingericht.

Het totale kostenplaatje

De Total Cost of Ownership (TCO) is de tijd, en daarmee de kosten, die zijn gemoeid met de inkoop van producten en/of diensten bij leveranciers. Het is belangrijk om inzicht te hebben in het totale kostenplaatje van externe inkopen. Het inkopen van een schroevendraaier kan immers nog steeds duur zijn als het niet efficiënt wordt ingekocht. Door de TCO te verlagen kan veel winst worden behaald. Niet de aanschafprijs van het product zelf, maar de bijkomende indirecte kosten kost een organisatie veel geld. Het gevolg is dat medewerkers veel tijd, en dus kosten, kwijt zijn aan het inkopen van producten met een niet repeterend karakter. Hoe kan dit efficiënter en effectiever?

Tail management

Tailmanagement is het beheren van uw tail spend om inkoop en de supply chain te optimaliseren. Onderzoek van CAPS (Centre for Advanced Purchasing Studies) heeft uitgewezen dat tailmanagement leidt tot 60% minder handelingen, 40% lagere transactiekosten en 8% directe kostenbesparing. Een strategie om uw tail spend te managen is uitbesteden. Door uw tail spend uit te besteden reduceert u uw leveranciersbestand met 80%, profiteert u van schaalvoordelen en heeft u beter inzicht in en grip op uw orderstroom.

Door uw tail spend bij Corlido Group onder te brengen bespaart u tijd en geld. Het  aanspreekpunt van al uw leveranciers wordt teruggedrongen naar enkel één aanspreekpunt, namelijk Corlido Group. Gemiddeld betekent dit dat wij ruim 80% van uw leveranciers overnemen. Corlido Group draagt zorg voor alle afspraken omtrent kwaliteit, levertijden en prijzen met alle leveranciers. Dit resulteert voor u in minder verschillende leveranciers en facturen en u heeft toch een netwerk met meer dan 6000 leveranciers. Corlido Group ontwikkelt een geheel op maat gemaakte webshop waar bedrijven gemakkelijk en snel hun bestellingen kunnen plaatsen. Zonder administratieve handelingen die tien keer zoveel kosten dan het aangeschafte product zelf.

Meer informatie over het Tail spend management

Onze klanten

© Corlido Group 2024