HSEQ

Health, Safety, Environment en Quality

Vormen de basis voor ons management systeem. Daarbij streven we naar een constante balans tussen de 3 P’s (People, Planet en Profit).

People – mensen

 • Opleiding personeel.
 • Veiligheid.
 • Social return.
 • Projectgroep stimuleren van een gezonde levensstijl.
 • Projectgroep inzet van het personeel voor een goed doel.
 • Huisregels.

Planet – aarde

 • Registratie verbruik energie, papier en afval.
 • Gebruik van groene stroom.
 • Hergebruik verpakkingsmateriaal en gebruik van verpakkingsmateriaal is afgenomen door het consolideren van zendingen.
 • Reduceren van het aantal transportbewegingen door het consolideren van zendingen.
 • Projectgroep energiereductie.

Profit – winst

 • Klanttevredenheid.
 • Continue verbetering van ons ERP systeem geheel naar uw behoefte.

Leverancierskwalificatiesysteem

Wat is SQS?

Bij Corlido Group staat kwaliteit hoog in het vaandel. Om een kwalitatief hoogwaardig eindproduct te leveren moet elke leverancier in de gehele keten maximaal presteren. Corlido Group is continu bezig om haar bestaande relaties met opdrachtgevers en leveranciers te verbeteren. Een onderdeel hiervan is de leverancierskwalificatie. Om de beste leveranciers te kwalificeren hebben wij ons eigen Supplier Qualification System (SQS) ontwikkeld.

Al onze leveranciers wordt verzocht om een vragenlijst in te vullen met betrekking tot gezondheid, veiligheid, milieu en kwaliteit. Aan de hand van deze vragenlijst wordt gemeten of de leveranciers voldoen aan de leverancierseisen van de opdrachtgever. Als een leverancier niet voldoet aan de kwalificatiecreteria, bestaat de kans dat de leverancier wordt uitgesloten van ons leveranciersnetwerk.

Duurzaamheid

Ons leveranciersbestand is ingedeeld op mate van duurzaamheid door middel van een duurzaamheidlabel. Orders plaatsen wij bij voorkeurleveranciers tenzij opdrachtgevers hier expliciet van af willen wijken. Leveranciers die laag scoren volgen wij actief op en worden aangemoedigd om een duurzaamheidbeleid te gaan voeren. Hiervoor hebben wij een uitgebreide lijst met duurzaamheidsvereisten. Wij bieden een rapportagetool om van de aankopen de mate van duurzaamheid weer te geven. Op basis van deze rapportages adviseert Corlido Group hoe u uw leveranciersbestand verduurzaamt.

Certificeringen

ISO 9001 14001

Het HSEQ-Managementsysteem is opgezet conform de eisen van de NEN-EN-ISO 9001:2015 en NEN-EN-ISO 14001:2015 norm. Beide gecertificeerd door LRQA.

ISO 26000

Corlido Group gebruikt de ISO 26000 norm voor het systematisch integreren van maatschappelijke verantwoordelijkheid in de organisatie. Publicatie van onze zelfverklaring is te vinden op het NEN Publicatieplatform.

Trace certified

Corlido Group heeft een gedocumenteerd beleid inzake bedrijfsethiek. De TRACE certificatie geeft ons de mogelijkheid om het hoge streven naar transparantie en integriteit binnen de organisatie aan te tonen. Dit certificaat waarborgt de betrouwbaarheid van onze organisatie en staat voor anti-omkoping door een derde partij.

Onze klanten

© Corlido Group 2023