Privacyverklaring

Privacyverklaring Corlido Holding B.V.

We vinden uw privacy erg belangrijk en zorgen er voor dat de persoonsgegevens die u met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen. Heeft u hier vragen over, dan helpen we u graag! U kunt ons bereiken via +31 (0) 88 – 536 00 00 of info@corlidogroup.com.

Corlido Holding B.V. en haar dochterondernemingen, hierna Corlido, gevestigd aan James Cookstraat 53, 7825AX te Emmen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens

We verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Er worden geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over u verwerkt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van het product of dienst die u afneemt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Bedrijfsnaam
 • Functie
 • Zakelijk e-mailadres
 • Zakelijk telefoonnummer
 • Zakelijke adresgegevens
 • Betalingsgegevens
 • IP-adres
 • Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan u gebruik wilt maken. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

Voor welke doeleinden verwerken we welke persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien u daarom verzoekt of indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die u hebt afgenomen.
 • Om goederen en diensten te leveren die u hebt afgenomen.
 • Als u ons bezoekt dan wordt uw naam, de organisatie en de naam van de persoon of afdeling die u wenst te bezoeken geregistreerd. Eveneens worden datum en tijdstip van aankomst en vertrek van u geregistreerd. Het doel van de vastlegging is om in het kader van een calamiteit te weten wie er aanwezig is in en om het pand. De registratie wordt na 24 uur verwijderd. In geval van calamiteit zal de registratie langer worden bewaard, maar niet langer dan de wettelijke bewaartermijn.

Hoelang bewaart Corlido gegevens?

Corlido bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard als er geen overeenkomst tot stand gekomen is.

Delen met derden

We delen uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Google Analytics

Corlido maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@corlido.nl.

Hoe beveiligt Corlido Group persoonsgegevens?

Corlido neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Corlido maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van door Corlido verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@corlido.nl.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch samen met ons niet uitkomen, dan hebt u op grond van de privacy wetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

De website van Corlido maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die (tijdelijk) worden opgeslagen op uw computer of in uw browser.

Aanpassing van privacy- en cookiebeleid

Corlido behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid.

Onze klanten

© Corlido Group 2024